Nahrávám...

Info_KKSlany

KK Slaný » Info_KKSlany

Zdravotní prohlídky

Dle zákona: 373/2011 Sb., Vyhláška 391/2013 Sb. vydané MZ ČR  každý sportovec, aby mohl vykonávat "výkonnostní" sport, nebo je  "registrován v organizaci, která zajišťuje přípravu výkonnostních sportovců", musí mít platnou zdravotní prohlídku. 

Z toho plyne, že lékařská prohlídka je nutná k tomu, aby mohl závodník absolvovat svůj trénink.

Na soutěžích, za platnost zdravotní prohlídky, zodpovídá vysílající (přihlašující) klub. 

Formulář "ŽÁDOST O POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K TĚLESNÉ VÝCHOVĚ A SPORTU" naleznete zde

Plán na r. 2020

Najdete nás