Nahrávám...

Historie KKSlaný

KK Slaný » Historie KKSlaný

Historie klubu

Krasobruslení na Kladensku začínalo v době, kdy byl dokončen zimní stadion. V této době se oddíl nazýval Baník a byl organizačně začleněn pod TJ SONP Kladno. Tato historie oddílu byla co do počtu členů a do jeho činnosti ve srovnání s dnešní činností velmi rozsáhlá. Oddíl měl velkou členskou základnu a připravoval i revue pro veřejnost. Za období své činnosti oddíl připravil celou řadu vystoupení a zúčastňoval se soutěží, jejichž organizace byla na okresní, krajské i republikové úrovni.

V roce 1970 bylo ukončeno působení krasobruslařského oddílu pod TJ SONP Kladno. Proti zániku oddílu se postavil přípravný výbor ve složení: Krejčová Eliška, Prokešová Jana a Kujová Hana, který zajistil přechod oddílu pod TJ Kablo Kladno. Po skoro dvouleté přestávce zahájil oddíl sportovní činnost v říjnu 1972. V té době zde působilo 13 závodnic a 3 závodníci. V dalších letech se na trenérských postech vystřídala řada trenérů a funkcionářů oddílu.* Již v roce 1975 je v kronice zmínka o organizaci oddílem pořádaných závodech.

Historie současného typu závodu byla započata v roce 1981, kdy byla pořádána souběžně jako soutěž o putovní pohár JUDr. Ant. Kaňky v kategorii oddílů. Přehled vítězů závodů je uveden v přehledu.

Oddíl není jen základnou krasobruslení, ale snaží se i o výuku bruslení pro nejmenší. Každoročně je pořádán nábor do „základny“ ze které bývá na konci sezóny prováděno po přezkoušení přeřazení do oddílu krasobruslení.

Náročnost přípravy potvrzuje i historie, kdy tréninky probíhaly v brzkých ranních hodinách, na soustředěních, v tělocvičnách ,na hřištích a baletních sálech.

Za toto bezmála 5.. leté období prošlo oddílem několik generací závodníků, trenérů a činovníků, všichni prošli mnoha změnami v pravidlech krasobruslení od zrušení povinných cviků až po dnes zaváděné testy výkonnosti. K tomu je nutno připočítat časovou i finanční náročnost tohoto sportu, protože v současné době v našem oddíle děti pravidelně 6 – 7 měsíců trénují 4x týdně na ledě a 2x týdně na suché přípravě .

V dubnu 2006 valná hromada uvažovala o možnosti přestupu oddílu z TJ Kablo Kladno pod jinou sportovní organizaci a udělila mandát hospodářce oddílu ke zjištění podmínek u HC PZ Kladno. Ta však založila nový oddíl, jehož se prohlásila předsedkyní, a to oznámila na konci srpna 2006 oddílu. V září ještě členové TJ Kablo Kladno – oddíl krasobruslení svolali mimořádnou valnou hromadu, která požadovala vysvětlení. Bohužel neúspěšně a někteří členové podepsali přestup do nově vzniklého oddílu v Kladně. Tak se stalo, že v průběhu září působil oddíl TJ Kablo Kladno jako druhý oddíl na Zimním stadionu v Kladně, závislý na pronájmu ledové plochy od HC PZ Kraso Kladno. Tato situace se jevila do budoucna neúnosná, a proto se členové (zakládající členové KK Slaný) dohodli se zástupci VSH Slaný na pronájmu ledové plochy ve Slaném, kde se ještě v listopadu téhož roku podařilo obnovit tradiční závod Slánskou brusli. Zde působil oddíl až do března 2007, kdy byl přejmenován na Krasobruslařský klub královského města Slaného. Od té doby působíme jako občanské sdružení a píšeme tím novou kapitolu krasobruslení na Kladensku.

Za rok a půl se přes komplikované počátky podařilo oddíl postavit na vlastní nohy. Opět fungujeme 4x týdně na ledě, 1x v tělocvičně, pravidelně využíváme hodin aerobiku, tai-ba a baletu. V současné době máme 7 trenérů, přes 20 závodních dětí a základnu dětí, které se učí prvním krůčkům na ledě. Zapojili jsme se aktivně do projektu Bruslička, ve kterém hned v první sezoně naše děti slavily nemalé úspěchy.

Děkujeme všem rodičům, sponzorům, městu Slanému a v neposlední řadě Středočeskému kraji za podporu a přejeme si, ať se nám stále daří.

*Bude-li tyto stránky číst někdo z bývalých trenérů a bude mít chuť a čas dodat nám, současným pokračovatelům historie, doplňující údaje, budou zde doplněny.

Z kroniky KK Slaný

Najdete nás